جواب مرحله 111 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 111 جدولانه یک

جواب مرحله 111 جدولانه یک

اثر عباس معروفی -> ورگ
اثر عبدالحسین زرین کوب -> پله پله تا ملاقات خدا
اثر محمود دولت آبادی -> کلیدر
احسان و نکویی -> منت
ارتشی -> سپاهی
از ابزار موسیقی -> آکاردیون
از سری فیلم های سیلوستر استالونه -> راکی
از ورزش های المپیکی -> وزنه برداری
اسم ترکی -> آد
اشاره به دور -> آن
اهل ادب -> ادبا
بادبزن برقی -> پنکه
برادر مادر -> خالو
بی نام و نشان -> گمنام
بیماری -> دا
بیماری -> مرض
پدربزرگ -> جد
پرده داری -> سرانت
پسوند شباهت -> سا
پناه و امان -> زینهار
پیکان -> فلش
حرف تنفر -> آه
حرف همراهی -> با
خشنودی -> رضا
خوراک ایرانی از برنج پخته -> پلو
خورش سبزی و پیاز -> اشکنه
دارای آرزوی بزرگ -> بلندپرواز
راهب بودایی -> شمن
زمان -> مدت
سخت کوفته و خسته -> له و لورده
سیال تنفسی -> هوا
شادمان -> مسرور
شانه -> کت
شبکه جهانی -> وب
شکم روی -> اسهال
طراوت -> تازگی
عرض -> پهنا
فشار -> پرس
فلز مادر -> آهن
قانون گذار -> مقنن
قلم فرنگی -> پن
قوم کم حرف -> لر
لنگه بار -> تا
مادر باران -> ابر
مادر مادر -> مادربزرگ
مارکی بر مایع ظرف شویی -> پریل
نیز -> هم
هان ته است -> تگ
هنر کاغذ و چسب -> کلاژ
واسط پیچ و مهره -> واشر
کشور مسی -> آرژانتین
کلیپ -> نماهنگ
یه یار هم قد -> ا ا ا