جواب مرحله 109 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 109 جدولانه یک

جواب مرحله 109 جدولانه یک

آب منجمد -> یخ
آرامگاه فردوسی -> توس
آزرده و ناراحت -> دمق
آسانی -> سهولت
اثر از اسماعیل فصیح -> لاله برافروخت
اثر از مهدی اخوان ثالث -> بهترین امید
از افعال ربطی -> بود
از اناجیل اربعه -> متا
از چاشنی ها -> رب
از حروف الفبا -> سین
از حروف یونانی -> امگا
اصطلاحی در فوتبال -> تکل
الیم -> دردناک
با وقار -> موقر
بازیگر زن فیلم یک ذهن زیبا -> جنیفر کانلی
برادر -> اخو
برش خربزه -> قاچ
پسوند آلودگی -> ین
پسوند تصغیر -> چه
پول کاغذی -> اسکناس
پیرامون -> حول
تفاله -> تخ
تفسیر کلام -> تأویل
جاچراغی -> فانوس
جسم و پیکر -> بدن
چین و چروک -> یرا
حاکم مغول فاتح بغداد -> هلاکوخان
حیله -> حقه
خدای هندی -> براهما
خط کش مهندسی -> تی
خورشید -> هور
درشت -> زمخت
دستگاه تهویه -> هواکش
رئیس حزب -> لیدر
راه تغذیه جنین -> ناف
راه و روش -> مشی
رحلت و ترک وطن -> هجرت
روغن کنجد -> حل
زن سرخ روی -> حمیرا
زندانی -> سجین
زیلوباف -> لباف
سایه بان کوچک -> چتر
سودای ناله -> آه
سیال تنفسی -> هوا
عظمت -> فر
غیر قابل خواندن -> ناخوانا
فلز رخساره -> روی
فیلمی با بازی بروس ویلیس -> جان سخت
قصر -> کاخ
گوارا -> هنی
گیاه سرشوی -> صدر
لوله تنفسی -> نای
مأنوس -> اخت
ماده محترقه -> یرنیخ
مخفف خان -> خن
معشوق و محبوب -> جانان
مقابل ماده -> نر
منزلت -> جاه
منفک -> جدا
نقصان -> کمبود
نوشته شده -> مکتوب
نوه تیمور لنگ -> بایسنقر
نویسنده لباب الالباب -> محمد عوفی
نیازمندی -> احتیاج
هذیان -> یان
وسط -> مابین
کانال -> ترعه
کشمکش -> جدل
کشور عربی -> یمن
کشی جنگی یونان باستان -> تریریم
کلام پرسش -> آیا
یار زیبا -> نگار
یار عزرا -> وامق