جواب مرحله 108 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 108 جدولانه یک

جواب مرحله 108 جدولانه یک

آب املاح دار -> آب معدنی
آسیب و بلا -> آفت
آشتی -> سلم
اثر ناهید طباطبایی -> چهل سالگی
اثر کافکا -> مسخ
احمدی نژاد نقدش کرد -> یارانه
از غلات -> جو
استان -> ایالت
بسیاری -> بسی
بهار -> ربیع
تاب حضرت داوود (ع) -> زبور
تظاهر -> ریا
جشن و شادی -> طوی
چاره اندیشی -> تدبر
چاشنی غذا -> سس
حرف همراهی -> با
حشره آفت چوب -> موریانه
حکومت مردم بر مردم -> دموکراسی
حیوان باوفا -> سگ
خوی و سرشت -> منش
درنگ -> مکس
رنگ طبیعت -> سبز
روشنایی -> ضو
زد و بند پنهانی -> ساخت و پاخت
زمین آماده کشت -> ایش
سرای مهر و کین -> دل
سرحد -> مرز
شمای محترمانه -> جناب عالی
شهر انار -> ساوه
شهر خراسان جنوبی -> طبس
صد متر مربع -> آر
عامتر -> اعم
عزیر عرب -> ام
عضو رونده -> پا
عهد به جای آوردن -> وفا
فشنگ -> گلوله
فلز سنگین -> سرب
فیلم معروف مایکل کورتیز -> کازابلانکا
قشر و طبقه -> لایه
قصر -> کاخ
گرامی تر -> اکرم
گفتگوی دوستانه -> گپ
مانند و شبیه -> بسان
مخفف اگر -> گر
مردم یک کشور -> ملت
مصیبت -> بلا
نادان -> کانل
نژاد ایرانی -> آریا
نفوذ و رخنه -> رسوخ
نیاکان -> آل
نیم صدای گوسفند -> بع
وسیله احتیاطی -> یدکی
وظیفه و تکلیف -> مسئولیت
کاشف عامل سل -> کخ
کانال -> ترعه
کشت به امید باران -> دیم
کشور امریکای جنوبی -> پاراگوئه