جواب مرحله 107 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 107 جدولانه یک

جواب مرحله 107 جدولانه یک

آشکار -> مبرهن
اثر حماسی هومر -> ایلیاد
اثر یان فلمینگ -> جیمزباند
از رفته به جا ماند -> رد
اسکلت -> استخوان بندی
اسکنه نجاری -> پرما
اشاره به دور -> آن
با خم می آید -> چم
بازی اسب و گوی -> چوگان
بالابر -> آسانسور
بچه دزد معروف -> آل
بی حال -> سست
بیماری -> دا
پایتخت ایتالیا -> رم
پایتخت یونان -> آبن (آتن)
پرستار فرنگی -> نرس
پشت -> کمر
پول چشم بادامی ها -> ین
تالاب -> مرداب
تکان و جنبش -> سک
جانور -> حیوان
چهره و ریخت -> شکل
خانم -> بانو
خفتن -> آرامیدن
خوردنی پس از غذا -> دسر
خیس -> تر
دارای زن و فرزند -> عائله مند
دارو -> دوا
درخشان -> منیر
دشمنی -> کین
دو یار هم قد -> ا ا
ذره بار مثبت در اتم -> پروتون
رانده شده -> منزجر
رشته کوه افغانستان -> هندوکش
رها -> آزاد
رواج دادن -> ترویج
زمین مسابقه -> میدان
ژوله -> شبنم
سالن بزرگ -> تالار
سرد -> خنک
سردسته و رئیس -> سردمدار
سمبل ممانعت -> سد
شخص -> کس
شدید و دارای تلفات زیاد -> مرگبار
شهر گیلان -> لاهیجان
شوم قدم و نامبارک -> پیس پید
ضایع و زبون -> لکات
ضمیر اول -> من
طلایه دار -> پیشتاز
ظرف آب -> پارچ
علامت -> نشان
قبیله صدر اسلام -> اوس
قطعی -> حتمی
گل نرم -> لای
لباس شنا -> مایو
مجلس بزرگان -> سنا
محصول آسیاب -> آرد
مرغ ماهی خوار -> حواصیل
مفصل ساعد و بازو -> آرنج
موضوع انشا -> تم
میان -> لا
نخست -> اول
نشانه بیماری -> تب
نشانه مفعولی -> را
نظرات انتخاباتی -> آرا
نمایش نامه نویس آلمانی -> برت ولتبرشت
نوعی موشک -> دور برد
نیا -> جد
همسر مرد -> زن
وجه خسارت -> تاوان
کاندید(ا) -> نامزد
کوچک -> ریز
کیسه ای بر پشت چهارپا -> خرجین
یازده -> ا ا