جواب مرحله 106 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 106 جدولانه یک

جواب مرحله 106 جدولانه یک

آزمون -> تست
آسان کردن -> تسهیل
اثر ایرج پزشک زاد -> پسرحاجی باباجان
احوال پرسی از بیمار -> عیادت
اطلاع -> خبر
اکراه و ناچاری -> جبر
باب کردن -> ترویج
باربر شهری -> وانت
بالا آمدن آب دریا -> مد
بچه کوچولو -> نی نی
بدن -> تن
بدون قصد و عمد -> ناخودآگاه
بوی ماندنی -> نا
پایان نامه -> تز
جادو -> سحر
جوی خون -> رگ
حرف فاصله -> تا
حرف همراهی عرب -> مع
حیوان غرب وحشی -> بوفالو
دالان -> کریدور
درد -> الم
دریای عرب -> یم
دهان -> کب
دیدار کردن -> لقا
رایحه -> بو
سرشت -> طینت
شمای بیگانه -> یو
شهر -> مدن
شکاف -> درز
شکننده -> ترد
صاحب -> ذا
صنم -> بت
طعنه زن پیاز -> سیر
غارت و چپاول -> تاراج
فیلمی از مل گیپسون -> آپوکالیپتو
گاه شاعرانه -> گه
گودال و مغاک -> لان
محله شمال تهران -> ونک
مخلوط کردن -> هم زدن
مزیتی علاوه بر مزیت سابق -> نور علی نور
مهندس معمار -> آرشیتکت
نقطه بر صورت -> خال
نوعی پارچه ابریشمی -> تافته
نوعی پرده -> کرکره
نوعی رقص ایرانی -> باباکرم
نوعی موسیقی غربی -> جاز
وحشی شدن -> توحش
کشور جزیره ای در اقیانوس هند -> مالدیو
کشور کوچک اروپایی -> لوکزامبورگ
کی داده کی گرفته -> مهریه
یک بار کشیدن سیگار -> پک