جواب مرحله 105 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 105 جدولانه یک

جواب مرحله 105 جدولانه یک

آبگیر -> تالاب
اثر جان استاین بک -> شرق بهشت
اثر چربی -> لک
احدیت -> یگانگی
ارجمندی -> عز
از پرندگان آبزی -> لکلک
از شهرهای ژاپن -> کیوتو
از مراکز استان ها -> یاسوج
از معضلات جامعه -> اعتیاد
امرود -> مل
اولین انسان -> آدم
این مکان -> اینجا
بازو -> رش
برنده -> تیز
بلند شدن -> اعتلا
بیگانه -> غریب
پادشاه -> کیا
پایتخت آلمان -> برلین
پایتخت سوئیس -> برن
پراکندگی -> شت
پوچ و خالی -> واهی
پول ژاپن -> ین
تخت پادشاه -> سریر
ترساندن -> رم
تلفن همراه -> موبایل
توانایی -> یارا
جامه -> کسا
جاندار تک سلولی -> آمیب
جانشین -> علی البدل
جدید -> نو
جرعه -> قلپ
چله کمان -> زه
حریص -> رس
حشره آفت مزارع -> ملخ
خالص -> قح
خداوند -> رب
دارای کار و هنر -> پیشه ور
درخت زبان گنجشک -> ون
ذکر و دعا -> ورد
رایحه -> بو
رقیقتر -> ارق
رگی در گردن -> ودج
روزی دهنده -> رازق
زمان سنج -> تایمر
زندگانی -> حیات
زینت و آرایش -> بزک
سرپرست -> ولی
سرپرست خانواده -> نان آور
سلاح -> حربه
شعله آتش -> لهب
شما بیگانه -> یو
شهر زنجان -> خرم دره
شکستن -> کسر
شکوه -> فر
صنم -> بت
عضو شنای آبزیان -> باله
غذایی با برگ مو -> دلمه
فال نیک -> استخاره
فریاد -> جیغ
قمر -> ماه
گنج -> دفینه
لطیف -> نرم
مادر عامیانه -> ننه
محاسن صورت -> ریش
محلی -> بومی
مساوی -> یر
معلم اول -> ارسطو
میان -> وسطی
میدان جنگ -> آوردگاه
ناپیدا -> غائب
نوشیدنی حرام -> شراب
همیشه -> دائم
واحد سطح -> آر
ورزش مایه دارها -> گلف
کشور افریقایی -> سیرالیون
کشور مبارک -> یمن
کوزه سفالی -> سبو
یازده -> ا ا