جواب مرحله 103 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 103 جدولانه یک

جواب مرحله 103 جدولانه یک

آواز هولناک -> هرین
از درجات افسری -> ستوان
از شاخه های علوم انسانی -> ادبیات
از شهرهای استان گلستان -> بندر ترکمن
اصیل و خانواده دار -> پدر مادر دار
او -> وی
برگزیده -> زبده
به جا آوردن -> تبین
به نرمی رفتار کردن -> مدارا
به هم رسیدن -> وصال
پاره آتش -> شرر
پایین -> زیر
پرده در -> هاتک
پمپ -> تلمبه
ترکیب -> کمپوزیسیون
تندی و تیزی -> حدت
توش و توان -> یال و کوپال
تکیه دادن -> لم
حرف همراهی عرب -> مع
خاطر -> یاد
خرابه -> یباب
دانه خوشبو -> هل
درنوردیدن -> طی
دستور -> امر
دور از هم -> جدا
راه دان و راه نما -> بلد
رنج کشیدن برای تهذیب نفس -> ریاضت
زرنگ -> زبل
زهر بدون پادزهر -> هلاهل
سایبان کوچک دسته دار -> چتر
سود حرام -> ربا
شهر کردستان -> بانه
صف و رده -> رج
طولانی -> دراز
ظرف آب کشی -> دلو
لباس عربی -> ثوب
مخزن سوخت خودرو -> باک
مربی شاهزادگان قاجار -> اتابک
مرحوم -> خدابیامرز
منصوب به امام رضا (ع) -> رضوی
مهر و موم -> پلمب
ناشنوا -> کر
نامادری -> زن بابا
نقشه فرنگی -> مپ
نگاه شاعرانه -> نگه
نو و جدید -> ینگی
کجاوه آخرت -> تابوت
کشور حوزه خلیج فارس -> امارات متحده عربی
کمبودش باعث گواتر می شود -> ید
یاری کننده -> ناصر
یازده -> ا ا