جواب مرحله 102 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 102 جدولانه یک

جواب مرحله 102 جدولانه یک

آتش فشان امریکا -> سنتهلن
آلت نشانه روی تفنگ -> مگسک
آینده -> آتی
اثر سهراب سپهری -> مسافر
از استان های دانمارک -> نوردیولند
از توابع مثلثاتی -> سینوس
از درندگان جنگل -> شیر
اسم -> نام
اشاره به دور -> آن
الفت -> انس
ایالت امریکا -> ویسکانسین
بالاترین نقطه -> اوج
بخشی از ترازو -> کفه
بزرگترین اقیانوس -> آرام
پانصد هزار -> کرور
پایتخت دانمارک -> کپنهاگ
پایتخت رواندا -> کیگالی
پایتخت هندوراس -> تگوسیگالپا
پایه -> رکن
پرمنفعت -> مفید
پسوند آلودگی -> ین
پیاپی زدن -> تپش
پیچک -> لبلاب
پیشوا -> رهبر
تظاهر به نیکی -> ریا
توجه نمودن -> التفات
تیره و تار -> مات
جزیره دانمارک -> شیلند
چیستان -> بردک
حرف ربط -> پس
حرف صلیب -> تی
حرف نفرت -> اف
خاطر -> یاد
خنده رو -> متبسم
خورشید -> شمس
درخت انگور -> مو
درون -> تو
دریاچه مرزی کانادا -> هورن
دندانه سوهان -> آج
دودمان -> آل
رودی در روسیه -> ولگا
ساز شاکی -> نی
سرمایه پایدار -> کار
سست و کاهل -> کسل
سنت -> رسم
شب طولانی -> یلدا
شهر رازی -> ری
شهری در بلغارستان -> پلودیو
شهری درآلمان -> کلن
صمغ گون -> کتیرا
عفو نمودن -> گذشت کردن
علامت فعل استمراری -> می
فروتن -> افتاده
فیلم منفی -> نگاتیو
فیلم نامه نویس -> سناریست
قطار -> ترن
گذرگاه رود -> پل
گذشت -> فداکاری
گرانی -> تورم
گرد زینتی براق -> اکلیل
گل سرخ -> لکا
مخفف گاه -> گه
مداد طراحی -> اتود
مصیبت -> بلا
مقصود و منظور -> مراد
ملامت -> نکوهش
منفک -> جدا
نشان افتخار -> مدال
نگریستن -> دیدن
نگهبان -> عسس
نهی از گفتن -> نگو
نوعی خودرو -> ون
نیروی زندگی -> جان
واحد بین الملی تولید نفت -> بشکه
کشور اروپایی -> دانمارک

powerbank