جواب مرحله 100 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 100 جدولانه یک

جواب مرحله 100 جدولانه یک

ابریشم خام -> کز
اثر سیامک گلشیری -> همسران
از فلزات -> چدن
از قطعات الکترونیکی -> ترانزیستور
از مواد ضروری موجود در غذا -> ویتامین
از نهان زایان -> خزه
ازت -> نیتروژن
انبار مهمات -> زرادخانه
بانو -> خانم
برادر بزرگتر -> کاکا
بنایی برای فراموش نکردن کسی -> یادبود
به پایان رسیدن -> ته کشیدن
پوستین -> وت
تبار -> ایل
تمیز کننده شیشه اتومبیل -> برف پاک کن
تکرار یک حرف -> ر ر ر
جلوگیری کردن -> ممانعت
حداقل -> مینیموم
خشکی -> بر
دوا خواب آور -> مسبت
ساز مولانا -> نی
سست وتنبل -> لس
سه کیلو -> من
سوغات گجرات -> تمر
عدد ورزشی -> دو
علم و دانش -> حکمت
غافلگیر کردن و گول زدن -> یک دستی زدن
فرزند ناخلف -> نااهل
فیلم تونی ریچارد سون -> یقین کامل
فیلم سام مندس -> زیبای امریکایی
قابل رؤیت -> مرئی
قرابت -> نزدیکی
گربه عرب -> هم
گل سرخ -> رز
ماه سرد -> دی
ماه هفتم ترکی -> یونت
مراد و مرشد -> پیر
مساوی -> یر
مشک -> خیک
منقار -> نک
موضوع -> تم
میانجی گری -> پادرمیانی
نامی غیر از نام اصلی -> اسم مستعار
نشانه مفعولی -> را
نگهبان -> بپا
هدیه دادن -> اهدا
کرانه ، ناحیه -> شق
کیسه صابون -> لیف
یک خودمانی -> یه
یک دور بازی تنیس -> ست