جواب مرحله 98 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 98 جدولانه یک

جواب مرحله 98 جدولانه یک

آزاده -> زاد
اثر ج.ک.رولینگ -> هری پاتر و زندان یازکابان
اثر ویل دورانت -> تاریخ دوران
اجداد -> نیاکان
از پوشاک -> شلوار
از گناهان کبیره -> زنا
اساس و شالوده -> اس
استفراغ -> قی
اسم ترکی -> آد
الکتریسیته -> برق
اندازه گرفتن -> قیاس
بالاترین درجه نظامی -> ارتش بد
بجای پول می دهند -> ژتون
بچه کوچولو -> نی نی
برآمدگی پشت سر -> کوهان
برادر پدر -> عم
برادر عرب -> اخ
به صدا درآوردن -> نواختن
به هوش باش -> هان
بهره -> سهم
پادشاه کمیاب -> نادر
پایتخت اتریش -> وین
پایدار -> راسخ
پشتک وارو زدن -> آفتاب مهتاب
پوشاک دور گردن -> شال
پیچ و تاب زلف -> شکن
تصویر کلی -> شما
حرف دهن کجی -> ی ی
خواب کودکانه -> لالا
درنده ای مانند سگ -> کفتار
دستور قطعی -> اکید
راست نیست -> چپ
رطوبت اندک -> نم
رویکرد -> رهیافت
ریشه -> بن
زن او -> زنش
سر هر چیزی -> نوک
شهر آذربایجان شرقی -> مرند
ظلم -> ستم
عنصر شیمیایی جامد و سیاه -> کربن
غیر از -> جز
قانون گذار -> مقنن
لخت و برهنه -> رت
مار عظیم الجثه -> بوا
مردم عادی -> رعایا
ناسزا -> دشنام
نتیجه گرفتن -> استنتاج
نسبت شوهران دو خواهر -> باجناق
ویران و خراب -> منهدم
کلام تنفر -> آه
یارو -> فلانی