جواب مرحله 97 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 97 جدولانه یک

جواب مرحله 97 جدولانه یک

آب عرب -> ما
اثر بهار -> سبک شناسی
اثر سیمین دانشور -> آتش خاموش
از چهار عمل اصلی ریاضیات -> جمع
از سازهای ضربی -> دف
اسب ترکی -> آت
اندازه گرمی یا سردی یک جسمی -> دما
بالابر ماشین -> جک
بالشتک ماوس -> پد
به سرگرمی های مختلف مشغول شدن -> تفنن
بیماری -> دا
پارچه ابریشمی -> حریر
پایتخت ایران -> تهران
پول ترکمنستان -> منات
تمدن مکزیک قدیم -> مایا
تنبیه -> گوشمالی
جای توقف حجاج -> عرفات
حرف درد -> واخ
خانه های ریز روی عکس -> ترام
خجل -> سرشکسته
خیس -> تر
در رأس اداره قرار دارد -> رئیس
دوری کردن -> تبرا
دیگر شاعرانه -> دگر
رنج و سختی -> تنگی
سرشیر -> نمشک
سلاح کمری -> کلت
سنگر -> جان پناه
شاه کم حرف -> شه
شهر خراسان شمالی -> گرمه جاجرم
ضربه با پا -> لگد
طرح در مدارس قدیم -> کاد
عسل -> شهد
عظمت -> کبریا
فیلمی از فرد زینمان -> مردی برای تمام فصول
قالی -> فرش
گروه ، دسته -> جرگه
گل سفید و زرد -> بابونه
گور -> رمس
لفظی هنگام ورود به خانه -> یا الله
مارکی بر عینک -> ریبن
متناسب با ذوق و سلیقه -> باب دندان
محل عبور -> ممر
محل وحی حضرت موسی (ع) -> وادی ایمن
مخفف اگر -> گر
مساوی -> یر
میزان الحراره -> دماسنج
نشانه -> آیت
نصف جهان -> اصفهان