جواب مرحله 96 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 96 جدولانه یک

جواب مرحله 96 جدولانه یک

آشفتگی -> بلبشو
آلبوم همایون شجریان -> ناشکیبا
اتفاق افتادن -> وقوع
از بند رسته -> رها
از درندگان جنگل -> یوز
از سبزیجات -> ترب
از غلات -> گندم
استان شمالی -> مازندران
اشاره به دور -> آن
اشاره به نزدیک -> این
الفت -> انس
امر از ساییدن -> سا
امریکایی -> یانکی
اندکی -> کمی
اهلی -> رام
با ابهت -> با شکوه
بدی و فساد -> شر
بسیار تابان -> نیره
به دنیا آوردن -> زا
بیماری -> دا
پرچم -> بیرق
پزشک روانی -> روانشناس
پیشرفت در امری -> رونق
تند و چالاک -> سریع العمل
جدا -> سوا
جرئه آب -> قلپ
جهیدن -> پرش
چراغ -> سراج
چهره -> سیما
چکش بزرگ -> پتک
چین خوردگی سطح آب -> موج
حرف همراهی عرب -> مع
حس بویایی -> شم
خالی -> تهی
خورشید -> اف
دل آزار کهنه -> نو
دوست -> یاور
روستا -> ده
زشت -> نازیبا
سحر -> جادو
سخن بی پرده -> رک
سفید ترکی -> آق
سنجیدن -> قیاس
شانه و دوش -> کتف
شهر آذربایجان غربی -> خوی
شهر خراسان رضوی -> تربت حیدریه
شهر خوزستان -> بهبهان
شهر کرمانشاه -> پاوه
شیفته -> شیدا
ضمیر اول -> من
طلیعه اعداد -> یک
عدد تنفسی -> شش
عزیز -> گرامی
علامت جذر -> رادیکال
غربال -> الک
فرآیند ماشینی کردن فعالیت ها -> مکانیزاسیون
قائده فنی -> تکنیک
قایق -> بلم
قصد کردن -> همت
گام -> قدم
گریستن -> موییدن
گل سرخ -> رز
گلو -> نای
گیاه تریاک -> خشخاش
ماه هفتم قمری -> رجب
میل کردن به چیزی -> رو آوردن
نایب و جانشین -> قائم مقام
نردبان -> معراج
نگهبانی -> مراقبت
نویسنده -> محرر
نیکوکار -> محسن
همه گیری -> شیوع
واحد تحصیلی -> ترم
واحد سرعت فراصوت -> ماخ
وی -> او
کلام تعجب -> وا