جواب مرحله 95 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 95 جدولانه یک

جواب مرحله 95 جدولانه یک

آزاده -> حر
آنکه در مستی شرارت کند -> بدمست
اثر جواد مجانی -> از دل به کاغذ
اثر دهخدا -> چرند و پرند
از میوه جات شیرین -> توت
بخشش -> وهب
به اشتباه انداختن -> مغالطه
بیماری -> دا
پای افزار -> پاهنگ
پر و سرشار -> لب به لب
پوشاک ورزشی -> اسپرت
پول ها -> وجوه
تقدیر -> سرنوشت
تنگه جنوبی -> هرمز
تو و من -> ما
تکه چوبی برای شکافتن کنده -> گوه
جد -> نیا
جنس قوی -> نر
چاپلوسی -> تملق
حرف ندا -> ای
حشره گزنده -> پشه
خاموشی -> سکوت
خلاف زیر -> رو
درخت زبان گنجشک -> ون
دست نوشته -> خطی
دور بازی در والیبال -> گیم
روز نیست -> شب
سرگردان -> پلاس
سگ کودکانه -> هاپو
شایسته -> برازنده
شهر عربستان -> جده
شهر گلستان -> گنبد کاووس
شیرینی ماه رمضان -> زولبیا
صف و رده -> رج
فاقد معنی و ارزش -> پوچ
فیلم حاتمی کیا -> چ
قصد و اراده -> هم
گران بها -> ذی قیمت
گربه عرب -> هم
گزارش -> راپرت
لباس سنتی زنان ژاپن -> کی مو نو
مغز -> مخ
ملون -> رنگارنگ
ناشنوا -> کر
نافرمانی -> سرپیچی
نوعی دیگ برای پخت سریع -> زودپز
نیا -> جد
هوس خانم باردار -> ویار
ورزش جسمی و روحی -> یوگا
وی -> او
ویتامین انعقاد خون -> کا
کجاست -> کو
کرمینه -> لارو
کیف انگلیسی -> بگ