جواب مرحله 94 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 94 جدولانه یک

جواب مرحله 94 جدولانه یک

اثر جمالزاده -> بانگ نای
اثر م مؤدب پور -> یاسمی
از درختان -> کاج
ازدواج -> تأهل
برخی مار در آن پرورش می دهند -> آستین
برگ برنده -> آس
بزه -> جرم
بهشت -> جنت
بیماری تنفسی هاد -> سارس
پاکیزه -> زکی
پایتخت ایتالیا -> رم
پایتخت هزار کیلویی -> آتن
پرسش -> سؤال
پیامک -> اس
تپانچه -> تس
تحصن کردن -> بست نشستن
چند درجه -> درجات
داستان کوتاه -> متل
دلدادگی -> عشق
رقص محلی برزیل -> سامبا
روش -> متد
روشنایی اندک -> سو
زینت ناخن -> لاک
سپیدموی شاهنامه -> زال
سر -> راس
سرزنش -> سرکوفت
سرشت -> خو
شهر استان فارس -> جهرم
شیطان ، اهریمن -> خناس
طرف چپ -> یسار
عدد منفی -> نه
عود -> ند
فیلمی با بازی دیکاپریو -> دار و دسته های نیویورکی
قبر -> آرامگاه
گشاده روی -> بش
مجلس بزرگ -> سنا
محل فروش خوراکی -> بوفه
مداد نوکی -> اتود
مستی -> سکر
منزلت -> کامران
مهمتر -> اهم
موش خرما -> راسو
ناگهانی -> یکبارگی
نیمی از وحدت -> دت
وحدت -> یگانگی
وسیله احتیاطی -> یدک
کپی -> رونوشت
کم عرضی -> تنگی
کیف مسافرتی -> ساک
یک خودمانی -> یه