جواب مرحله 93 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 93 جدولانه یک

جواب مرحله 93 جدولانه یک

آداب و رسوم -> سنن
آماس -> ورم
اثر چربی -> لکه
اجاق سربسته -> فر
اداره و محل کار کنسول -> کنسولگری
از بازیگران روزگار قریب -> مهران رجبی
از خود راضی -> لوس
از فروع دین -> حج
اعضای کابینه -> وزرا
بازیگر زن فیلم پرپرواز -> زیبا بروفه
بازیگر غزال -> گودرزی
بازیگر فیلم باغ قرمز -> امین تارخ
بالاپوش قدیمی -> عبا
برد تفنگ -> تیررس
برنج پخته -> پلو
برکت سفره -> نان
بسیار فراوان -> بسی
بلند مرتبه -> والا
پاره کردن -> جر
پاکیزه -> طاهر
پرحرفی -> وراجی
پسوند حاصل مصدر -> گی
تباهی ها -> مفاسد
تیرانداختن -> رمی
جانشین دکمه -> زیپ
جایی که دزد بسیار باشد -> دزد بازار
جواب هوی -> های
چانه -> زنخدان
حاکم و فرمانروا -> حکم روا
حرف تعجب و شگفتی -> وه
حرف عطف -> واو
حرف ندا -> ای
حرکت هوا -> باد
حسد -> رشک
خدمتکار پیر -> دانا
دربردارنده -> شامل
درجه و مقام -> رتبه
دریای عرب -> یم
دهان خودمانی -> دهن
رایگان -> زب
رمق -> نا
روزانه -> یومیه
روش -> متد
روشن دل -> نابینا
زورمندی -> قدرت
ژول در ثانیه -> وات
ساحر -> افسونگر
سالن انتظار هتل -> لابی
سخن یاوه -> ور
سریالی از داریوش یاری -> خانه های روی تپه
سنبل کوهی -> فو
سنجش -> قیاس
سنگ سبز قیمتی -> یشم
طاقچه بالا -> رف
عود هندی -> یلنجوج
غیر معنوی -> مادی
فردوس -> مینو
فلز حدادی -> آهن
فلز رخساره -> روی
فیلمی از جواد اردکانی -> سبیل مردونه
قطار -> ترن
قلمه گیاه -> نشا
گروه -> دسته
لباس متحدالشکل -> یونیفورم
مته برقی -> درل
مخفف آتش -> تش
مرگ در سکوت -> دق
میخ -> مسمار
نجم -> کوکب
نغمه و آواز -> سرود
نوبت بازی -> داو
نیکان و برگزیدگان -> اخیار
کمک -> یاری
یار شمع -> پروانه