جواب مرحله 92 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 92 جدولانه یک

جواب مرحله 92 جدولانه یک

آواز بلند -> گلبانگ
اثر بزرگ علوی -> میرزا
از تقسیمات ارتش -> یگان
از حیوانات گله ای -> بز
اسب سرکش -> توسن
اشعه نامعلوم -> ایکس
امتداد -> راستا
او -> وی
اکنون -> اینک
بانی -> مؤسس
بدون شک -> یقین
بزرگ ده -> کدخدا
بلندی قامت -> قد
پایین -> زیر
پر آشوب -> ناامن
پرنده خوشبختی -> هما
پسر -> ابن
تازه شدن -> تجدد
چند وکیل -> وکلا
حشره موزی -> مگس
خوراک کفش -> واکس
دارای روحیه ای ضعیف و احساساتی -> سانتی مانتال
داروی ضد درد -> مسکن
دروغ بستن -> بهتان
دستگاه دریافت امواج رادیویی -> آنتن
سخن چین -> لماز
سرپرست -> قیم
شهر خراسان شمالی -> شیروان
فیلم برناردو برتولوچی -> زیبایی ربوده شده
فیلمی با بازی پرویز پرستویی -> مارمولک
قطعی برای کتاب -> وزیری
گاز سمی زرد رنگ -> کلر
گفتگوی پرسروصدا -> مشاجره
مانکن -> مدل
مدل کوچکتر از هرچیز -> ماکت
نادان -> کانا
نجات دهنده -> منجی
نشانه تیراندازی -> سیبل
هم رتبه -> همسنگ
همراه فراوان -> فت
واحد سطح -> آر
ورم -> آماس
وسیله روفتن -> جارو
کنایه از خشمگین -> کفری
کوشا -> جاهد