جواب مرحله 91 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 91 جدولانه یک

جواب مرحله 91 جدولانه یک

ابر نزدیک زمین -> مه
اثر اسماعیل فصیح -> بازگشت به درخونگاه
اثر امیر عشیری -> کاروان مرگ
اثر صادق هدایت -> سه قطره خون
از حافظه های جانبی کامپیوتر -> دیسک
از درختان -> افرا
از غلات -> ارزن
از مواد مخدر -> گراس
از میوه های گرمسیری -> آناناس
اندیشه -> سگال
اندیشه -> فکر
بدی -> شر
برجستگی کوچک روی پوست -> زگیل
بردبار -> شکیبا
بستن ، دوختن -> رتق
بهبود یافتن -> افاقه
بهشت -> رضوان
بینش ، نظر -> نگرش
پست -> دنی
تارمی -> نرده
تعمیر لباس -> رفو
جنگ -> نبرد
جهت -> ور
چهره ، قالب -> قاهر
حرص و طمع -> آز
حیله -> مکر
حیوان انکرالاصوات -> خر
دو رو -> ریاکار
ذوب -> گداز
رب النوع -> الهه
زور و سنگینی -> فشار
زیاده روی -> افراط
زیاده روی -> بودار
سازمان مخوف هیتلری -> اس اس
سرافراز -> سربلند
شفیره -> لار
شنگ قیمتی -> گوهر
عزیز دردانه -> سوگلی
فرو رفته -> قر
محل فرود هواپیما -> باند
مساوی -> یر
مسیر به صورت هفت هشت -> زیگ زاکی
معشوق -> نگار
موشک زیر آبی -> اژدر
نت چهارم -> فا
نسخه آزمایشی نرم افزار -> بتا
کرانه آسمان -> افق
کنایه از قضیه مشکوک -> بودار
کهنه و پاره پاره -> ژنده
کوی -> برزن
یار و همدم -> دوست