جواب مرحله 89 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 89 جدولانه یک

جواب مرحله 89 جدولانه یک

آنچه به وعده فروخته شود -> نسیه
اتحاد و هماهنگی -> یکدستی
اثر پرویز قاضی سعید -> عاشق شدن در دو ثانیه
از رو اندازها -> لحاف
اضطراب -> دلهره
الفبای موسیقی -> نت
اولین دو رقمی -> ده
به راستی -> یقینا
پاک کردن با آب -> شست و شو
پهلوان -> یل
پوست کنده -> رک
ترکیب آب و صابون و هوا -> حباب
تعطیل شدن -> تخته شدن
چهل خودمانی -> چل
حقیقت هر چیز -> ذات
خاک صنعتی -> رس
خواهر -> همشیره
دروغ ها -> اکاذیب
دستگاه رادیویی قابل حمل -> واکی تاکی
دنباله ، ادامه -> بقیه
ده سال -> دهه
رنگ سبز تند -> یشمی
زیبا و خوب روی -> وسیم
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا -> سیا
سیف -> شمشیر
شرمسار و خجالتی -> کنفت
طاقچه -> رف
عضله -> ماهیچه
غزال -> آهو
فهم متقابل -> تفاهم
فیلمی با بازی رابرت دنیرو -> گاو خشمگین
قایق ، کرجی -> بلم
قبول نشده -> رد
قوت لایموت -> نان
گاه از نهاد برآید -> آه
لخت -> رت
ماده مورد نیاز بیمار دیابتی -> انسولین
مجموعه حروف یک زبان -> الفبا
مربوط به ادبیات -> ادبی
معبر رودخانه -> پل
مقام الهی -> الوهیت
ناگهان خودمانی -> یهو
نیمکت بزرگ پشت دار -> کاناپه
هزینه زندگی زن و فرزند -> نفقه
کشمکش -> جدل
کهنه و پوسیده -> رث