جواب مرحله 85 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 85 جدولانه یک

جواب مرحله 85 جدولانه یک

آب عرب -> ما
اثر صادق چوبک -> توپ پلاستیکی
اداره امور حقوقی -> دادگستری
از روی عمد -> متعمدا
امر از آمدن -> بیا
انگشت شهادت -> اندکس
بهشت -> مینو
بی بند و بار -> ول
بی پدر -> یتیم
پرهیزکاری -> تقوی
تقلب کردن در بازی -> جر
تمام شد -> تمت
تکرار حرف -> ر ر
چنگ زدن -> تمسک
حرف مجهول -> ایکس
خوردن -> اکل
در حقیقت -> واقعا
درخت انگور -> تاک
روشن دل -> نابینا
سقف دهان -> سق
شاپرک -> پروانه
شراب -> می
شکوه -> فر
صحنه نمایش -> سن
صدای در زدن -> تق
ظرف بزرگ برای پخت -> دیگ
عزیز عرب -> ام
فاسد -> تباه
فیلم کلینت ایستوود -> دختر میلیون دلاری
قعر -> ته
قلبش مجروح است -> دل ریش
قند شیر -> لاکتوز
قیمت بازاری -> فی
گردن کلفت -> قلدر
گریبان -> یقه
ماه کامل -> بدر
مرده -> میت
مساوی شطرنجی -> پات
مقدار مسافتی که تیر بتواند به هدف برسد -> تیررس
نام مورفی بازیگر هالیوود -> ادی
نخستین انسان -> آدم
نشانه بیماری -> تب
نگهبان دشت -> دشت بان
نیمه مبین -> مب
همدست -> شریک جرم
وسیله -> ابزار
کپی -> رونوشت
کنایه از مردن -> رخت بربستن