جواب مرحله 29 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 29 جدولانه دو

جواب مرحله 29 جدولانه دو

از وسایل پرواز -> گلایدر
بستر -> جا
به دست آوردن پس از جستجو -> گیرآوردن
بی خانمانی -> آوارگی
بیگانگان -> اباعد
پریشان و سردرگم -> گیج
پس غذا -> دسر
پسر خوانده -> دعی
طرف -> جهت
فطری نیست -> اکتسابی
فیلمی با بازی جمشید مشایخی -> سوته دلان
متداول -> عرف
نام دیگر آمینو بنزن -> انی لین
واحد پول ایران و عربستان -> ریال
کسی را کافر خواندن -> تکفیر