جواب مرحله 23 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 23 جدولانه دو

جواب مرحله 23 جدولانه دو

ارزش قائل شدن -> وقع نهادن
اشاره به دور -> آن
بلند کردن و برافراشتن -> تشیید
تیردان -> شغا
حرف ندا -> یا
حسرت خوردن -> اسف
درخشنده ها -> لوامع
زبانه آتش -> لهیب
سرپوش روی دیگ و کوزه -> نهنبان
سوگند به خدا -> والله
غرق شده -> مستغرق
فالگیر -> رمال
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی -> نسل سوخته
فیلمی با بازی احمد نجفی -> توفان شن
نفوذ -> رخنه