جواب مرحله 21 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 21 جدولانه دو

جواب مرحله 21 جدولانه دو

آنکه تولید می کند -> زایا
اثر صادق هدایت -> سایه روشن
اثر ناهید طباطبایی -> چهل سالگی
ادراک -> حس
به نام خدا -> بسم الله
بهره -> سهم
پایتخت قطر -> دوحه
پول خرد انگلیس -> شلینگ
خلوت -> تنهایی
درخشان -> تابنده
ساز شاکی -> نی
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور -> رازها
مدح -> ثنا
نخستین -> اولا
نگهبان و جلودار -> یساول