جواب مرحله 11 جدولانه دو

22 فروردين 1397
جواب مرحله 11 جدولانه دو

جواب مرحله 11 جدولانه دو

براده و خاک اره -> پرکاش
به دنیا آوردن -> زادن
بی ریا -> بی رنگ
بی مروت -> لاکردار
بیماری سگی -> هاری
تظاهر -> ظاهرسازی
صحرا و بیابان -> بادیه
طلایه دار -> پیش آهنگ
متفرق ساختن -> تارانیدن
نوعی پیچک -> ژالاپ
نوعی ساز بادی -> سرنا