جواب مرحله 1000 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 1000 جدولانه یک

جواب مرحله 1000 جدولانه یک

بازداشتن -> منع
چراگاه‌ها -> مراتع
ترشرویی -> اخموتخم
شنبه یهودیان -> سبت
اثر ناصرخسرو -> سعادتنامه
صدای زنبور -> وز
مخزن الکتریکی -> اکومولاتور
عملی در نماز -> رکوع
اگر چه -> هرچند
ریز نمرات -> بارم
آروغ -> رغ
کنار هندسی -> ضلع
وزیر در رأس آن قرار دارد -> وزارتخانه
غصه -> غم
اثر محمد حسن شهسواری -> وقتیدلی
موجب آزار دیگری است -> متعرض
خبر عرب -> نبا
سر بی مو و طاس -> دغ
ناپدری -> راب
ناجور و ناهمگون -> لنگهبهلنگه
برنج پخته -> چلو
شهری در ایالات متحده -> سنخوزه
قسم و گونه -> نوع
برهنه -> ورت
دور از شما -> بلانسبت
اثر ژانپل سارتر -> سنعقل
مسرف -> ولخرج
هزار کیلو -> تن
ضمیر ناخودآگاه -> من
پیشوای مذهبی -> اخوند
شراب -> خمر
خودداری از انجام کاری -> ابا
صحبت اینترنتی -> چت
هواپیمای جنگنده روسی -> میگ
علامت فعل استمراری -> ای
حشره آفت مزارع -> ملخ
واحدی در ارتش -> هنگ
درون کله -> مخ
به گرو دادن -> ابسال
قرائت شده -> خوانده
نوعی گلدوزی روی طرح آماده -> گوبلن
بیم -> واهمه
روغنی -> چرب
بخش خارجی دهان -> لب
آلوده و چرکین -> پلشت
صباغی -> رنگرزی
سرشت -> خو
چربی -> پیه
مالک و صاحب -> ذا
پای ثابت سالاد -> گوجه
نیرو دادن -> تقویت
چرک -> سخ
طرفدار حکومت -> دولتخواه
دشمنی -> عداوت
کم پشت -> تنک
خوار شدن -> ذل
درونی -> ذهنی
بزرگ و تنومند -> گبز
نمایان -> اشکار
بیهوده منتظر گذاشتن -> قالگذاشتن
مروارید -> در
آزاد و رها -> ول
وارد شدن و رسیدن -> صل
گشاد نیست -> تنگ
به دست آمده -> گرفته
پایتخت تاجیکستان -> دوشنبه
گرمی -> حرارت
خرد و کوچک -> که
تنگه جنوبی -> هرمز
اکسید آهن -> زنگ
آشپزخانه -> مطبخ
برانگیختن -> تحریک
مباهات کردن -> فخر
پیمان زناشویی -> عقد
دوستی و محبت -> ولا
رفیق مشهدی -> یره
چه بسیار -> بسا
یار جری -> تام
نغمه، سرود -> نوا
پیرو یک اصل هستند -> فروع
خرما -> رطب
بالابر ماشین -> جک
در حمام بجویید -> وان
شهر خراسان شمالی -> فاروج
چاپلوسی -> تملق
کافی -> بس
اولاد خدمتکار -> خانهزاد
پرده‌در -> هتاک