جواب مرحله 999 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 999 جدولانه یک

جواب مرحله 999 جدولانه یک

اثر مهدی اخوان ثالث -> عاشقانهوکبود
دستگاه نساجی -> هف
آهو -> ظب
ستاره‌شناسی -> نجوم
نمودار اطلاعات -> چارت
شهر بی دفاع -> رم
کیفیت -> چگونگی
کشاورز -> زارع
نگاه از روی خشم -> زهرچشم
حدس -> ظن
حرف تعریف عربی -> ال
اثر امیرحسن چهلتن -> روضهقاسم
واحد پول آنگولا -> کوانزا
نفیس -> گرانبها
منظم و مرتب -> جور
کاکل اسب -> فش
ضربه با دست به پشت گردن -> پسگردنی
بی‌نظمی -> هرجومرج
شخص -> فرد
گمراهی -> ضل
پسوند تصغیر -> چه
واحد سرعت هواپیما -> ماخ
گوی فوتبال -> توپ
از پیامبران -> هود
پادشاه مصری -> فرعون
کشور اروپایی -> اکراین
خورشت پر روغن -> مسما
همسر مرد -> زوجه
جستنی در معدن -> رگه
موی پیشانی -> توک
رستنی چتری شکل -> قارچ
از شهرهای استان تهران -> پاکدشت
لباس جراحان -> گان
نواق موسیقی -> چر
نوعی پلنگ -> یوز
جانش را کف دستش گرفته -> جانبرکف
وسیله نقلیه غیر موتوری -> دوچرخه
عید روزه‌داران -> فطر
چین خوردگی سطح آب -> موج
خزیدن روی زمین -> دب
عضو بالانشین -> سر
موجود بی جان و بی حرکت -> جماد
راندن -> سوق
خرچال -> جرد
حالی کردن -> فهماندن
از حروف الفبا -> کاف
شنوایی -> سمع
هر فصل از اوستا -> نسک
گره روانی -> عقده
اسپرم -> نطفه
نیرو -> قوت
خشک مزاج -> یبس
اثر رنه دکارت -> انفعالاتنفس
شیار داخل لوله تفنگ -> خان
نقص‌ها -> عیوب
یار ماسه -> شن
گور -> مقبره
دشنام دادن -> شتم
پرنده زیبا -> قو
پیدا شدن اندیشه بد در دل -> وسوسه
تکلیف دانش آموز -> مشق
چاهی در جهنم -> ویل
قوه فهم -> شعور
داستان -> قصه
مهربانی -> شفقت
قطار -> ترن
از ورزش‌های رزمی -> تکواندو
مزه ناگوار -> تلخ
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد -> ادمشناس
وجود دارد -> هست
دومین دو رقمی -> یازده
حمام کاشان -> فین
نادرست -> غلط
پاک‌دامنی -> عصمت
هر کس بکند ته آن می‌ماند -> چاه
آن سوی -> ورا
فرایند -> پروسه
نزد عرب -> لدی
دشوار -> صعب
بدون موی -> لغ
شکیبایی کردن -> تصبر
مطلوب نیست -> ناپسند
تعویق -> موکول
لقب شاعر -> تخلص
فایده و اثر -> خاصیت
برجسته -> شاخص
تیغ موکت‌بری -> کاتر
جامه جنگ -> زره
واحد پول بلاروس -> روبل
مزه غذا -> طعم
آواز دهنده -> هاتف
بغل و آغوش -> کش
تمام شد -> تمت
شهری در فرانسه -> بوردو
مرتجع فلزی -> فنر
ظرفی برای آشپزی -> تابه
از عقیده خود برگشتن -> انصراف
جبال -> کوهستان
یک و یک -> اا
نظیر، مانند -> همتا
به نوبت کاری انجام دادن -> تناوب
قیمت بازاری -> فی
در مقام توبه گفته می‌شود -> استغفرالله
بیم -> ترس