جواب مرحله 81 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 81 جدولانه یک

جواب مرحله 81 جدولانه یک

آزاد ساختن -> رهانیدن
آسیب و آفت -> اک
اثر هوشنگ گلشیری -> نیمه تاریک ماه
اسب رستم -> رخش
بی نظیر -> یکتا
پاک کننده -> زداینده
پول یا جنسی را با حیله از کسی گرفتن -> تلکه
تا ، تا آنکه -> حتی
چهره -> رخ
حرف تردید -> یا
خوردن عرب -> اکل
دلیل و برهان -> حجت
رشته ، نخ -> تار
رود مرزی -> ارس
سر فوتبالیست -> هد
سلاح کاشتنی -> مین
شاخه ای کوچک -> شاخک
شکننده -> ترد
صمیمی شدن با کسی -> گرم گرفتن
علامت جمع فارسی -> ها
غسل نشده -> غس
فاقد راه خروجی -> بن بست
فیلمی از لوئیس مایلستون -> در جبهه غرب خبری نیست
گیاه رنگ رزی -> وسمه
گیاهی نهانزا -> سرخس
لبخند زدن -> تبسم
مال بم آفت ندارد -> بادمجان
مجموعه ای از یک چیز -> دسته
مظهر وفا -> سگ
منگوله ، شرابه -> آویز
موجود نامرئی -> جن
مکان -> جا
نابود -> هلاک
هر تکه از نارنجک -> ترکش
همه پرسی -> رفراندوم
وسیله بی ارزش -> ماسماسک
ویران -> خراب
کثیف -> آلوده
کشور عجائب -> هند
کلمه پرسشی -> آیا
کیسه پول -> همیان
یاری دهنده -> ممد
یگان تاکتیکی نیروی هوایی -> اسکادران