جواب مرحله 997 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 997 جدولانه یک

جواب مرحله 997 جدولانه یک

نوشتن و امضا کردن سند تعهد -> پذیرهنویسی
شیوه نوشتار الفبای زبان -> خط
مرغ می‌رود -> جا
عدد یک رقمی -> چهار
پیدایش -> ظهور
پرده توری -> شف
از شهرهای استان یزد -> اردکان
خشکسالی -> قحطی
اول چیزی -> مقدمه
بانگ و آواز -> غو
حرص و طمع -> از
اثر سنایی -> حدیقهالحقیقه
تابلویی از سالوادور دالی -> تداومحافظه
فراگرفتن و آموختن -> اخذ
چندین جدول -> جداول
پیمودن -> طی
نیمه -> نصف
سرگشته -> هاج
حیوان نجیب -> اسب
کشور ثروتمند -> قطر
موی گوسفند -> پشم
گیاهی است خاردار -> یز
یک طرف از بدن -> شق
شهر ایالات متحده -> لاسوگاس
ایجاد کردن -> پدیداوردن
واحد شمارش نهال -> اصله
پرهیزگار -> تقی
شکستن -> کسر
دام -> تله
دوشنده شیر -> هاشم
مالک و صاحب -> ذا
باد سخت -> توفان
پیمان زناشویی -> عقد
نور ماه -> مهتاب
تصفیه -> پالش
خیال و گمان -> سو
حیوان خوش خواب -> خرس
خرد -> عقل
حالت جان کندن -> نزع
هرگز نه -> لن
مهربان -> ریوف
کر شدن -> صم
عضو صورت -> لپ
گرداگرد چیزی را گرفتن -> محاصره
شهر آذربایجان غربی -> خوی
اسب نر -> نریان
پاک و برگزیده -> نقی
تابلویی از کلود مونه -> نیلوفرهایابی
گلی سفید رنگ -> نرگس
تله و دام -> فخ
پیش -> نزد
تابه نان پزی -> ساج
باریک و نازک -> قلمی
جلو -> پیش
امر از فرسودن -> فرسای
بهره -> سهم
فراخ -> وسیع
گیره کاغذ -> کلیپس
همسایه شمالی -> ترکمنستان
از صفات پرسشی -> کدامین
بخشنده -> سخی
گستاخ و بی‌باک -> جری
نوعی ماهی -> کفال
آتش‌دان -> مجمر
بیهوده -> مهمل
مظهر روشنایی -> اب
آسیب -> اک
به طور خلاصه -> اجمالا
بچه پرنده -> جوجه
پایتخت سوئیس -> برن
حاکم -> فرماندار
از بت‌های جاهلیت -> ود
محفظه‌ای در لباس -> جیب
بالای بیگانه -> اپ
پرورش حیوانات اهلی -> دامپروری
سیماب -> ابک
عزیز تازی -> ام
جهد کردن -> اجتهاد
ابزار ذخیره اطلاعات‌کامپیوتری -> دیسکت
پیشوا -> امام
واحد پول نیجریه -> نایرا
سؤال کننده -> پرسنده
به پایان رسیدن -> انجامیدن
شهری در ایالات متحده -> سیاتل
تیم فوتبال فرانسوی -> نیس
واحد طول -> متر
مجموعه -> ست
حرف نفرت -> اف
به گمان افکندن -> ایهام
مار خطرناک -> کبرا
واحد پول بنگلادش -> تاکا
آموختن -> یادگرفتن