جواب مرحله 996 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 996 جدولانه یک

جواب مرحله 996 جدولانه یک

بینواخانه -> دارالمساکین
جامه قدیمی -> جبه
بلبل -> هزاردستان
علامت جمع -> ان
آلبومی از ماکان‌بند -> دیوونهبازی
نسیم شب -> ایاز
زندگی و دوام -> بقا
بزرگ منشی -> نب
سارق و دزد -> لص
نان کلفت -> ونانه
رایحه -> بو
نت میانی -> لا
واحد اختلاف سطح الکتریکی -> ولت
پروردگار -> رب
جن‌زده -> جنی
پیوند -> وصل
سرزمین بلند -> نجد
سالخورده -> کهنسال
حرف نازی‌ها -> اس
آلبومی از شهرام ناظری -> لالهبهار
صبحانه نخورده -> ناشتا
معبر خون -> رگ
قطار زیر زمینی -> مترو
ناقلا و شرور -> ناتو
ظرف قدیمی حمام -> تاس
خم و تاب -> پیچ
خانه شعرا -> بیت
حرف ربط -> با
مرکزی -> سانترال
چوب خشک -> خشب
بالای فرنگی -> اپ
از گروه‌های موسیقی -> رستاک
حلال مشکل -> کارگشا
زینت دادن -> ارایش
ماده محترقه -> زرنیخ
نام مجنون -> قیس
تپه -> تل
جولانگاه -> مجال
آهنگی از ماکان‌بند -> چشایتو
خاکستر -> خل
قمر -> ماه
دشمن باطل -> حق
نوعی تفنگ -> برنو
دشت هموار -> هامون
تفاله -> تخ
قدش دراز است -> بالابلند
سند -> قباله
ترحم و دلسوزی -> رقت
زیارت کعبه -> حج
رئیس و سرور -> مهتر
فندق هندی -> رته
بیش از مقدار -> مازاد
از خوانندگان ماکان‌بند -> امیرمقاره
سوغات اصفهان -> گز
صدمه -> اک
جامد ژلاتین مانند -> ژل
روی و چهره -> لقا
ظرف آبخوری -> لیوان
مأمور -> گماشته
انتخاب کردن -> گزیدن
خیس -> تر
ریز نمرات -> بارم
مسافرخانه مدرن -> هتل
زبانه آتش -> لهیب
مجرای خروج دود موتور -> اگزوز
رنگ طبیعت -> سبز
موجود خیالی -> دیو
ریسمان -> رسن
شک و تردید -> ریب
نزاکت -> ادب
نی توخالی -> نال
نظرات انتخاباتی -> ارا
چیره‌دست -> وارد
زیرکی و هوشمندی -> دها
دورنمای عمر -> سن
زمین دور از آب -> لیا
لباس کهنه -> مندرس
کفش قدیمی پاشنه‌دار -> ارسی
از شبه‌فلزات -> ید
تک آهنگی از گروه ماکان -> ببینمنو
خرامان -> دنان