جواب مرحله 994 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 994 جدولانه یک

جواب مرحله 994 جدولانه یک

قوسی بزرگ -> نیمدایره
دنبال چیزی را گرفتن -> ردزدن
واحد سرعت هواپیما -> ماخ
چشم سبز -> زاغ
سزاوار -> شایگان
از اوراق بهادار -> چک
متوالی -> پیدرپی
جایی که سایه باشد -> نش
فراوانی -> کثرت
دردمندی -> تالم
از روی عمد -> دستیدستی
ممتاز شده -> مستثنی
طولانی شدن -> کشامدن
زدنی بهانه‌جو -> نق
بدوی -> اغازی
برادر پدر -> عم
تیره گشتن -> تارشدن
نیم‌تنه بی‌آستین -> ژیلت
چاکران -> خدم
تکنوازی -> سلو
قطعی برای کتاب -> رقعی
سبزی سالادی -> کلم
رشد و فزونی -> ند
تحمل کردن -> تاباوردن
عرصه سیمرغ جولانگه او نیست -> مگس
دوشاب -> مت
ظرف سرکه -> کپ
برق‌نما -> الکتروسکوپ
قبل از بازدم -> دم
درک کردن -> حس
بیچارگی -> زبونی
وسیله -> الت
دردناک -> الیم
جمع عریضه -> عرایض
نواختن با یک ساز -> تکنوازی
آموختن -> تعلم
محل آکروبات -> سیرک
از درندگان -> ببر
شهر کرمانشاه -> پاوه
اسب تبریزی -> اتپاوه
سازمان نیکوکاری -> موسسهخیریه
افسانه‌گو -> سمیر
طماع -> استیندراز
ده هزار سال ترکی -> ون
خوشه پروین -> ثریا
آبدست -> وضوثریا
روحانی مسیحی -> قس
عسل و شیرینی -> شهد
کنایه از بی‌پایه و اساس -> کشکی
از شهرهای استان ایلام -> بدره
معبد یهودیان -> کنشت
صدای پشه -> وز
متعهد شدن -> ضمانت
کلام پرسش -> چی
در به در و آواره -> زاورا
کم وزن -> سبک
دوخت ورق‌های کتاب -> تهدوزی
خطاب بی‌ادبان -> هی
گازر -> رختشو
از جانوران موزی -> موش
بدون تأمل -> سرسری
به وجود آوردن هم‌معنی‌می‌دهد -> سازکردن
دستینه -> امضا
داربست زیر سقف -> خرپا
چربی -> پیه
آینده -> اتی
آب بسته -> یخ
تازه ترکی -> ینی
آرنج -> وارن
جادو -> سحر
تیره و کدر -> تار
علامت جمع -> ان
سرخوشی و غرور -> سرمستی
سوسن زرد -> وج
زنده و آماده -> حیوحاضر
صبحانه نخورده -> ناشتا
ایالتی در آمریکا -> ایلینویز
جدایی -> هجر