جواب مرحله 992 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 992 جدولانه یک

جواب مرحله 992 جدولانه یک

اثر محمود دولت آبادی -> جایخالیسلوچ
تاج -> جغه
پایتخت اتیوپی -> ادیسابابا
ویتامین انعقاد خون -> کا
رهبر دینی بوداییان -> دالاییلاما
استوار شدن -> تاکد
خوراکی -> غذا
گرفتنی است نه دادنی -> حق
رود بزرگ -> شط
پیشنهاد دولت در مجلس -> لایحه
از نت‌ها -> فا
شاخه درخت -> شخ
آب دهان -> خدو
سقف دهان -> سق
زیرانداز خفته -> تشک
زیرکی و مهارت -> استادی
سهو -> خطا
حرف یونانی -> یتا
پارچه‌ محافظ لباس هنگام کار کردن -> پیشبند
قسمتی از شهر -> محله
رب النوع مصری -> را
از انواع نوشابه‌ها -> ماالشعیر
احمق، گیج -> گاگول
چه وقت -> کی
سبک هنری واقع‌گرایی -> وریسم
گوارش -> هضم
پای افزار و کفش -> لکا
کتف و شانه -> خا
استوار شدن -> استحکام
نوشابه الکلی -> عرق
میوه خوب -> به
نیروی تشخیص خوب و بد -> وجدان
لیگ فوتبال اسپانیا -> لالیگا
آوابر -> ایفون
مکان‌ها -> مواضع
از درختان -> کاج
کلمه تعجب -> وا
سرای -> خانه
دوستی -> مراوده
گریبان پیراهن -> قب
پراکندگی، تفرق -> خلل
نکوهیدن و بدگویی -> ذم
وسیله خیاطی -> قیچی
خواهران -> اخوات
کوبیدن -> دق
تنظیم صورت حساب‌های غیر واقعی -> حسابسازی
ترس و پروا -> محابا
گنجشک -> ونج
خداوند -> ذا
اجل -> مهلت
کشمکش -> جدل
سرازیر کردن آب -> ریختن
اثر ژانپل سارتر -> خروجممنوع
معبر رودخانه -> پل
دندان عرب -> سن
مرغ می‌رود -> جا
گوارا -> هنی
شبیه -> همشکل
جست و جو کننده -> پوینده
گمان می‌رود -> یحتمل
تقلب در بازی -> جر
زردوزی جامه ابریشمی -> تراز
پرستار کودک -> لله
بخشیدن -> اعطا
بلند کردن انگشت شست به طعنه -> بیلاخ
عملی در وضو -> مسح
چرک، عفونت -> ریم
پوشیدگی -> خفا
به پایان رسید -> تمت
مزه ترش و شیرین -> ملس
از حروف یونانی -> تتا
زمان بی آغاز -> ازل
چک برگشتی می‌خرد -> شرخر
تصدیق عرب -> نعم
بانگ چوپان -> هی
پدر ترک -> اتا
چشیدن چیزی -> مزمزه
بس -> کافی
باران ریز -> طل
وجوب -> استلزام
وقت تلف کردن -> یللی