جواب مرحله 991 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 991 جدولانه یک

جواب مرحله 991 جدولانه یک

اثری از فریدون مشیری -> بهارراباورکن
تیر پیکاندار -> یب
ارجمندی -> عز
هدیه دادن -> اهدا
کجاوه -> هودج
اگر -> ار
از استان‌های کشور نروژ -> تلمارک
اکیپ -> گروه
از آنزیم‌ها -> امیلاز
عود -> ند
حرارت بیماری -> تب
فرقه‌ای از صوفیه -> قلندریه
قدرت داشتن -> اقتدار
پدر علم شیمی -> لاوازیه
آرزومندی -> شوق
حرف همراهی -> با
فاصله دو پرده نمایش -> انتراکت
کنایه از آدم مکار -> موشمرده
وسط -> بین
خنده بر آن می‌نشیند -> لب
رود فرانسوی -> رن
نوشتن مطلب -> درج
دور از هم -> جدا
استخوان پهلو -> ضلع
یکباره -> بیهوا
کاخ مقر پاپ -> لاتران
داخل -> اندر
نافرمانی -> تمرد
وام -> قرض
سلاح کاشتنی -> مین
علت -> دلیل
معادل فارسی ضمیر -> فرانام
دیوار بلند -> ترا
غوزه پنبه -> وش
جنگ‌افزار کمری -> کلت
هدایت الکتریکی -> رسانایی
اثری از نیما یوشیج -> عمورجب
چغندر پخته -> لبو
پایین -> زیر
کلاه انگلیسی -> هت
نشانه مصدر جعلی -> یت
سیما -> چهره
همسر زن -> شوی
ریسمان دلو -> رشا
فیلمی از رضا عطاران -> ردکارپت
تبار -> نسل
درخت خرما -> نخل
قفسه میز -> کشو
رابط الکتریکی -> سوکت
سردتر -> ابرد
طلای قالبی -> شمش
پایتخت فلسفه -> اتن
اثری از ناصر خسرو -> گشایشورهایش
ظرف رختشویی -> لگن
حیوان بارکش -> ستور
حرف تنفر -> اف
راضی -> خشنود
مقابل خاص -> عام
نخستین عدد -> یک
معادل فارسی ایندکس -> نمایه
عدسی مقعر -> کاو
قوچ -> راک
دانشمندان -> علما
بر خلاف میل -> رغم
ستاره -> تارا
بالاپوش بلند -> ردا
کنایه از قوی‌پنجه -> شیرافکن
میوه تلفنی -> الو
پویانمایی -> انیمیشن
خرمای هندی -> تمر
ساز فنلاندی از نوع سنتور -> هارپو
دوست -> یار
چپق فرنگی -> پیپ
تاراج -> یغما
بلدرچین -> وشم
شکلک -> ادا
دیپلماتیک -> سیاسی
توده روی هم انباشته -> کپه
چپ چشم -> لوچ
گونه برجسته -> لپ
موریانه -> دیوک
اثری از هوشنگ ابتهاج -> تاسیان
کفش -> پاپوش
جنگ تن به تن -> دویل
تاج -> دیهیم
یرقان -> زردی
دید -> نگاه
عضو تنفسی -> ریه
ضرباهنگ -> ریتم
کاکل مرغ -> پوپ
صدای دردآلود -> ناله
رطوبت اندک -> نم
موی پیشانی -> توک
مرکب سواری -> چارپا
اهلی -> رام
شتر تندرو -> هیون
اثری از محمد علی جمال‌زاده -> شاهکار
اتصال -> پیوستگی
مخفف هیچ -> هچ
آهسته -> یواش
عالم ملکوت -> لاهوت
دهان‌کجی -> یی
مقایسه زندگی خود با دیگران -> چشموهمچشمی
قدیمی و دیرین -> کهن