جواب مرحله 990 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 990 جدولانه یک

جواب مرحله 990 جدولانه یک

بالاترین مقام پس از پاپ -> کاردینال
نقش، انگاره -> ایماژ
قسم و گونه -> نوع
دوره مشخص در یک فرایند -> فاز
تهی‌مغز -> کلهپوک
با خم می‌آید -> چم
پژمرده -> افسرده
حرف گزینش -> یا
ناوگان -> فلوت
خوشبخت‌تر -> اسعد
بوم‌سازگان -> اکوسیستم
وظایف -> تکالیف
شاخه‌ای از علم فیزیک -> مکانیک
شمای بیگانه -> یو
به بایست -> لزوما
سوسمار -> ضب
دودل و نامصمم -> وسواسی
پهنا -> وسعت
عیب و ننگ -> عار
غربال -> الک
باغ -> روضه
از حروف یونانی -> سای
صمغ -> ژد
نامی که به عصر حاضر داده‌اند -> ارتباطات
نگهبان -> بپا
آب جامد -> یخ
آب‌بند -> سد
از رشته‌های پزشکی -> دندانپزشکی
از شبه فلزات -> ید
مزه خرمالو -> گس
مهارتی در فوتبال -> دریبل
دوستی -> ولا
باهوش -> داهی
آقای فرانسوی -> موسیو
به خاک سپردن -> خاککردن
آرزو کردن -> تمنی
ستون خانه -> عمود
دیوار بلند -> ترا
گونه -> قبیل
پسوند شباهت -> ساقبیل
شهر خوزستان -> مسجدسلیمان
از سیارات -> زمین
تیم فوتبال آلمانی -> اشتوتگارت
از ماه‌های سریانی -> اب
پوشیده از طلا -> مطلا
غذای بیمار -> سوپمطلا
تیزی آرنج -> زج
بدین جهت -> لذا
هم سخن -> کلیم
در خصوص -> بابت
نوعی شامی -> کتلت
بی‌کار و بی‌بند و بار -> ول
مار افسانه‌ای -> اژدها
از مذاهب بودایی -> ذن
پشت سر هم -> یکریز
چای تلخ -> دبش
بی‌نوایان -> مساکین
مالک -> ذو
از سبزیجات خوراکی -> جعفری
پریشان و درهم -> ژول
بدسرشت -> بدجنس
زیورآلات غیر اصل -> بدلیجات
تارمی -> نرده
ندای اطاعت از فرمان -> لبیک
اندازه -> فیت
قوس قزح -> نوس
حرف همراهی -> مع
رشد کردن -> نمو
وسیله آشپز و نجار -> رنده
قلاب کیف و کفش -> سگک
نیستی -> فنا
سنگ عصاری -> غن
از شهرهای استان کرمان -> سیرجان
دور دهان -> نس
آواز بلند بر آوردن -> بانگزدن
پرادعا -> مغرور
همه موجودی و دارایی -> هستونیست
بخشی از اوستا -> نسک