جواب مرحله 989 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 989 جدولانه یک

جواب مرحله 989 جدولانه یک

اثر فتح الله بی نیاز -> عطشماندگار
دانه انگور -> حب
مقابل باطل -> حق
آزمودن -> سنجش
تابع و پیرو -> دابر
جوان بی‌تجربه -> غر
امور لازم الاجرا -> واجبات
تکبر و خودبینی -> نخوت
کم کردن -> کاستن
گمان -> ظن
نوشته -> خط
اثر خواجه عبدالله‌انصاری -> طبقاتالصوفیه
کنایه از به زندان افتادن -> ابخنکخوردن
خشکسالی -> قحط
شرابخوار -> قدحکش
بند و بست -> بش
راه تغذیه جنین -> ناف
غیر متعارف -> اجق
ماهی در پاییز -> اذر
صدا -> اوا
حرف بیست و هشتم -> میم
برش بر پهنا -> قط
کتف و شانه -> خا
شکم‌پرست -> لتانبار
پذیرفته شدن دعا -> مستجابشدن
اکنون -> حالا
آدمی، انسان -> شخص
دانه -> بذر
خلوت کردن -> قرق
نان ریز کرده در آبگوشت -> تریت
نت چهارم -> فا
باز شدن غنچه -> شکفتن
جهیدن -> پرش
نوک پرنده -> منقار
کوتاه و نارسا -> قاصر
کم مانده آدم شود -> اد
مسابقات ورزشی منظم -> لیگ
پراکندن -> پخش
زمان حاضر -> حال
برهنه -> رت
نام خدا در تورات -> یهوه
سرای مهر و کین -> دل
نااستوار -> لق
دلایل راستی سخن -> مصادیق
جامه حمام -> لنگ
از امراض چشم -> تراخم
آز -> حرص
سبکی در نقاشی -> کوبیسم
غمزه -> تیبا
درخت بی بر و بی میوه -> پد
کلام آرزو -> کاش
ار حروف الفبا -> صاد
پینه، پاره -> وصله
یرقان -> صفر
وسیله رسم دایره -> پرگار
پولک -> فلس
رسیدن -> وصول
کهنه، منسوخ -> زایل
پستی و بلندی -> فرازونشیب
مبحثی در ریاضیات -> ماتریس
آنچه نثار می‌شود -> فدا
جامه جنگ -> زره
چشمه جوشان -> زهاب
خبر تازی -> نبا
عرض -> پهنا
پوستین -> وت
کوزه سفالی -> خم
واحد پول کیپ‌ورد -> اسکودو
نوعی موتور -> دیزل
رودی در جنوب -> دز
بی حد و بی شمار -> سرساماور
درخت لرزان -> بید
دستمزد -> حقالزحمه
حرف هشتم یونانی -> تتا
درون دهان -> بچ
حرف پنجم یونانی -> اپسیلن
کشتی‌بان -> ناخدا
بزرگتر -> اکبر
پایان‌ها -> اواخر
نوعی قهوه -> کاپوچینو
سنگ چاقو تیز کنی -> سان
پرتاب کردن -> رمی
مرجان -> وسد
صاحب منصب -> پایور
خراش روی شیشه -> خش
عرق نیشکر -> رم
رجولیت -> مردی
آب بینی -> خل
اروپایی رفتار می‌کند -> فرنگیماب