جواب مرحله 988 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 988 جدولانه یک

جواب مرحله 988 جدولانه یک

اثر محمد بهارلو -> باددربادبان
توصیف -> نعت
اثر بالزاک -> سرهنگشابر
کلمه تعجب -> وا
اعتماد نکردن -> محلنگذاشتن
چرخ به دور آن می‌چرخد -> محور
چوبدستی -> عصا
سوسن زرد -> وج
بریدن از بیخ -> حذ
عالم الهی -> لاهوت
مکتبی در مذهب بودایی -> ذن
مجازات شرعی -> حد
لشکر -> جند
درون دهان -> نج
از سوره های قرآن کریم -> ناس
بن و ریشه -> جذر
لال -> گنگ
نهادن -> گذاشتن
چهره شطرنجی -> رخ
هرج و مرج، بلبشو. -> هرکیهرکی
پدافند -> تدافع
ساز شاکی -> نی
ناقص و ناتمام -> ابتر
برادر -> اخوی
زنگ بزرگ چهارپایان -> درا
کشور آسیایی -> چین
پسوند شباهت -> اسا
یال -> پش
شهر زنجان -> خدابنده
رنگ و لون -> فام
درون دهان -> بچ
فهم و دریافت -> شناخت
با اقبال -> بختیار
چندین معبد -> معابد
حضور -> تشریف
آداب و رسوم -> سنن
حیوان دریایی -> فک
خوشه گندم -> سنبل
مشهور -> ناماور
دریوزه‌گری -> گد
تلاش -> سعی
حرف همراهی -> مع
مقصود و مراد -> معنی
صداها -> اصوات
تخم مرغ فرنگی -> اگ
درگیر شدن -> درافتادن
بزرگ ده -> کدخدا
چاهی در جهنم -> ویل
ضمیر اول -> من
شهر کهگیلویه و بویراحمد -> لیکک
رشته کوه اروپا -> الپ
خویشاوندان و نزدیکان -> عشیره
دشوارگذار -> صعبالعبور
همراه خاشاک -> خس
برهنه -> رت
عضو راهرو -> پا
اما -> لیک
پاکیزگی -> نظافت
شادی و سرور -> خوشدلی
اثر حسینقلی مستعان -> رابعه
آقای اسپانیایی -> لی
ویژگی موی پیچیده -> مجعد
پایتخت چین -> پکن
از گیاهان روغنی -> کنجد
امر از فرسودن -> فرسای
پلیس فضای مجازی -> فتا
از شهرهای استان اردبیل -> نیر
حرف استثنا -> الا
فرو خوردن خشم -> کظم
رهن -> گرو
شکستگی اندک -> ترک
پادشاهی -> کیی
پاسبان -> اجان
واحد نظامی -> هنگ
خمره بزرگ -> هب
جیوه -> ابک
دعاها -> ادعیه
کنونی -> فعلی
تقلب در بازی -> جر
محب -> دوستدار
فریاد بلند -> نهیب