جواب مرحله 987 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 987 جدولانه یک

جواب مرحله 987 جدولانه یک

اثر ناصرخسرو -> دلیلالمتحرین
برادر عرب -> اخ
روغن کنجد -> حل
گورکن -> حفار
به هم مالیده شده -> مماس
سوسمار -> ضب
نگهبان -> پاسدار
موضوع -> مطلب
دستگاه، ابزار -> اپارات
ماده به ظاهر جامد -> ژل
همان ته است -> تگ
بیرون رفتن -> خارجشدن
آمیخته شدن -> اختلاط
از هم پاشیدن -> اضمحلال
عام‌تر -> اعم
کیسه -> خی
بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای -> دستخالی
گلیم می‌بافد -> پلاسباف
میوه گرمسیری -> موز
تخم مرغ فرنگی -> اگ
نغمه و غنا -> چر
اهل مکه -> مکی
خوک وحشی -> ساد
چانه -> زنخ
پسین -> مابعد
ظالم -> ستمکار
به طور رسمی -> رسما
زود عصبانی می‌شود -> جوشی
دالان‌های پیچ در پیچ -> ماز
ماه هفتم قمری -> رجب
گستاخ -> جسور
زمین زراعی -> کشتزار
گوسفند شاخدار -> تکل
شکاف و درز -> شق
مشقت -> رنج
بی‌شمار -> نامحدود
بی‌خطر پزشکی -> خوشخیم
موی پیچیده -> جعد
رود مرزی -> تجن
سطح -> رو
خون عرب -> دم
انکار کننده -> منکر
شرح چیزی را گفتن -> وصف
سختی -> شقا
از روی خلوص و پاکی -> صمیمانه
خراج و مالیات -> باج
دشمن -> خصم
تخته چوب یا جز آن -> لوح
توانا -> قادر
نافرمانی شده -> معصی
ماچ کردن -> بوس
جراحت کودکانه -> اوخ
کشور اروپایی -> جمهوریکوزوو
سنگ قرآنی -> حجر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> قیصر
ماهی کنسروی -> تن
هنگام صبح -> صبحدم
رفتار -> عمل
قیمت بازاری -> فی
یکی پس از دیگری -> یکایک
از حروف یونانی -> یتا
طبل بزرگ -> دهل
ستون خانه -> عمود
پسوند پیدا کننده -> یاب
شریک -> سهیم
کرکس -> نسر
نفع -> سودمندی
انبار اجناس -> دپو
به پایان رسیدن -> تهکشیدن
جز اصلی -> رکن
توده مردم -> جماعت
زیرکی و هوشمندی -> دها
چوب خشک -> خشب
پدر -> والد
از چهار عمل اصلی -> ضرب
از افعال ربطی -> است
نام اسب خسرو پرویز -> شبدیز
کشتی چوبی -> لنج
شکست دادن -> هزم
صوت ترساندن -> پخ
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
خواهر -> همشیره
بسته شده -> مسدود
فولدر -> پوشه
آیین خوب -> بهدین
غرور -> تکبر
نانوا -> خباز
سیماب -> ابک
از ورزش‌های زمستانی -> اسکی
مجلس عیش و نوش -> بزم
شرکت جبران خسارت -> بیمه
مادرزن -> خش
کلام پرسش -> ایا
موافق -> مساعد
اصلاح کردن جامه -> رفو
بخشنده -> وهاب
دستگاه اعلام خطر سرقت -> دزدگیر
اکتساب و به دست آوردن -> دستیابی
شلوار جین -> لی
فراوان -> زیاد
بدبخت -> مفلوک
حرف پیروزی -> وی
پایتخت اروگوئه -> مونتهویدیو
از گازها -> ازن