جواب مرحله 986 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 986 جدولانه یک

جواب مرحله 986 جدولانه یک

کنایه از بخیل -> کاسهسیاه
از انواع خط -> سجلات
برق منفی -> نول
مخفیانه -> سری
مغناطیس -> اهنربا
جسم و بدن -> تن
نوعی قطار شهری -> تراموا
حرف ندا -> ای
وجب -> بدست
خراب و ویران -> یباب
از عوامل یک فیلم -> صدابردار
نمایان و آشکار -> پدیدار
بمب پرتابی -> نارنجک
ضربه سر در فوتبال -> هد
موجود خیالی ترسناک -> هیولا
زبان گنجشک -> ون
از امراض چشم -> ابسیاه
شکر متبلور -> نبات
ابریشم پست -> لاس
میوه جاذبه -> سیب
گردآوری شده -> مدون
آداب و رسوم -> سنن
پایان چیزی -> ته
اگنس گونجا بویاجیو -> مادرترزا
پرستار -> نرس
برج فرانسه -> نل
آب ترکی -> سو
مواد پرتوزا -> رادیواکتیو
پروردگار -> رب
به شمار آوردن -> عد
دانه سحر‌آمیز -> لوبیا
ترس و هراس -> بیم
فیلسوف فرانسوی -> رنان
سرنوشت -> تقدیر
ولنگار بودن -> لاابالی
از گازهای عالی -> اتان
آرامگاه -> مرقد
دارو -> دوا
یکبار زدن -> ضربه
ماه دهم -> دیضربه
اتمام حجت -> اولتیماتوم
لباس شنا -> مایو
لاابالی، بی‌قید -> بیبندوبار
از حروف انگلیسی -> تی
ویران -> خراب
پشت سر و عقب -> وراخراب
باران ضعیف -> طل
رفوگر -> رفا
چکامه‌سرا -> شاعر
نیمه گرم -> ولرم
نوشنده -> شارب
سمت و جهت -> ور
از گازهای موجود در خورشید -> هلیوم
گمان -> ظن
زگیل -> وردان
میوه شیرین -> توت
قبل از میلیارد -> میلیون
تکنیک -> فن
ویران شده -> مخروب
پرچم و بیرق -> لوا
آبرسان عهد قدیم -> میراب
خطاط معروف ایرانی -> میرعماد
صبر زرد -> الوا
مطالعه اجمالی -> مرور
مادر وطن -> مام
پاافزار -> کفش
چهره -> رخ
از بیماری‌ها -> وبا
شیرجه -> دایو
مساوی شطرنج -> پات
نارو -> رکب
پهلوان -> یل
شهر مافیا -> پالرمو
نت پنجم موسیقی -> سل
از سبک‌های موسیقی -> بوسانوا
فیلمی با بازی حمید گودرزی -> بیوفا
کنیه آدم -> ابوالبشر
مردم یک کشور -> ملت