جواب مرحله 985 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 985 جدولانه یک

جواب مرحله 985 جدولانه یک

دعای دیدار از اماکن متبرکه -> زیارتنامه
کینه -> وژ
ظرف سرکه -> کپ
سالیانه -> سنوی
نوعی بیماری پوستی -> اکنه
سر بی مو -> لغ
شهر خوزستان -> رامشیر
خجالتی -> کمرو
وزنه وزنه‌بردار -> هالتر
گشودن معما -> حل
درون دهان -> بچ
اثر فئودور داستایفسکی -> خانمصاحبخانه
همراه دک -> پوز
از ماه‌های میلادی -> ژوییه
از بیماری‌های کودکان -> ابلهمرغان
آبگیر -> ژی
درنگ کردن -> مکث
منحنی -> کوژ
کشور آسیایی -> یمن
نظرات انتخاباتی -> ارا
رود مرزی -> ارس
نه بی‌ادب -> نچ
جمع کردن -> ضم
رود آسیای میانه -> سیردریا
از فلزات پرمصرف -> الومینیوم
تمام و همگی -> یکسر
به راستی -> حقا
آغوز -> شمه
کره -> گوی
سیما -> صورت
بین، میان -> لا
اعتبار -> حیثیت
کندن -> حفر
فضله چارپایان -> سرگین
بسیار بخشنده -> جواد
رود فرانسه -> رن
ویژه -> خاص
حیله -> حقه
از اعمال ریاضی -> جمع
پهلو -> ور
شهری در عراق -> بصره
تیرگی شب -> ظل
زیارت کعبه -> حج
پایتخت امارات متحده عربی -> ابوظبی
پروردگار عالمیان -> خدا
اقوام -> طوایف
نقیض وفا -> جفا
زمانش زود به پایان می‌رسد -> زودگذر
شهر زنجان -> طارم
صدای کوبیدن در -> تق
نی نواختن -> زمر
پیاله -> جام
ناب -> خالص
از حروف الفبا -> ضاد
سفارش کردن -> توصیه
بز کوهی -> شکا
بازگشت -> رجوع
داهی -> زرنگ
شهری در آلمان -> فرانکفورت
گلی خوشه‌ای به رنگ سفید -> اقاقیا
سختی -> شقا
جانب -> سوی
پارسایان -> زهاد
عظیم‌الجثه -> یغر
معروف -> شهیر
اعتبار -> اب
حرف تردید -> یا
سنگ معدنی آبی رنگ -> لاجورد
آلت نشانه‌روی تفنگ -> مگسک
گیاهی خاردار -> یز
شمشیری که پیامبر به علی داد -> ذوالفقار
توانگر -> غنی
سازمان کسب و انتشار خبر -> خبرگزاری
اجداد -> ابا
همان اگر است -> ار
کوشش -> اهتمام
صلیب -> چلیپا
آتشدان -> اجاق
پوشیده -> مستور
از کشورهای اروپایی -> جمهوریچک
نخستین حرف الفبای فارسی -> الف
از سوره های قرآن کریم -> ناس
پوشش -> ستر
شهرنشین -> متمدن
شمای بیگانه -> یو
دوشاب -> مت
واحد شدت جریان برق -> امپر
کلام تعجب -> وا
دماپا -> ترموستات