جواب مرحله 984 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 984 جدولانه یک

جواب مرحله 984 جدولانه یک

از شهرهای استان هرمزگان -> سیریک
نگهبان -> عسس
تابلویی از کمال الملک -> دودخترگدا
بیماری و مرض -> دا
پرتو درمانی -> رادیوتراپی
هدیه -> کادو
از حروف یونانی -> سای
درختی تنومند -> گز
درنگ کردن -> مکث
آنکه اجرای عدالت کند -> دادگستر
آبگیر -> ژی
پلنگ -> نمر
شوخ و بذله‌گو -> لیم
رهبر کاتولیک‌ها -> پاپ
جانور بدبو -> خز
قسمتی از پا -> ران
حریفان -> رقبا
ماده تمیز کردن نوشته -> پاککن
برهنه -> ورت
سردار ملی -> ستارخان
سفیدی چشم -> صلبیه
میوه، بار -> ثمر
پشت سر هم -> یکبند
لب دریا -> دریاکنار
پایکوبی -> رقص
اطلاعات کامپیوتری -> داده
برهنه و ساده -> پتی
نگهبان -> بپا
فام -> رنگ
مقیاس طول -> پا
از سوره های قرآن کریم -> بلد
آقای اسپانیایی -> لی
تمدنی باستانی -> اکد
از جزایر ژاپن -> یزو
خرس عرب -> دب
وسیله‌ای در آشپزخانه -> یخچال
جرثقیل -> بالابر
موثق -> معتبر
پشت سر هم -> پیاپی
مرد بزرگوار -> شیخ
حرف دهن کجی -> یی
قطره اشک -> سرشک
حرص و طمع -> ازمندی
حرف همراهی عرب -> مع
ستاره‌ای در دب اکبر -> سها
نادان و کودن -> غت
قول و قرار -> وعده
سست و ناتوان کردن -> تضعیف
رگ خواب -> چم
خراب کردن -> ضایعکردن
سرمایه و مال -> بضاعت
چروک پوست -> یرا
جوان بی‌تجربه -> غر
میله حرکت دادن اجسام سنگین -> اهرم
نیست و پوچ -> هیچ
فناپذیر و مردنی -> رفتنی
اثر الکساندر پوشکین -> ضربهاتشین
هوای گرداگرد زمین -> جو
سرخ کمرنگ -> ال
از کلمات پرسشی -> چی
اجاره بها -> کرا
گزیده -> خلاصه
از شهرهای استان قم -> جعفریه
پیوست‌ها -> ضمایم
صد متر مربع -> ار
سرود و نغمه -> خنیا
کنایه از آسمان -> چرخ
از ورزش‌ها -> یوگا
عضو بودن -> عضویت
بطن -> شکم
گنجه لباس -> کمد
درخت قالی -> دار
حشره آفت مزارع -> ملخ
جونده خانگی -> موش
منسوب به امور صنعتی -> فنی
از میان برداشتن -> محو
کم -> اندک
روز عرب -> یوم
آقای آلمانی -> هر
اهلی -> رام
ستایش -> مدیحه
روزه -> صیام
امر از گفتن -> گو
شهر البرز -> اشتهارد
مرطوب -> نمور