جواب مرحله 79 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 79 جدولانه یک

جواب مرحله 79 جدولانه یک

آخری -> پسین
آموزش -> یادگیری
ابزار کبابی -> سیخ
اتومبیل صحرا -> جیب
اردوگاه -> کمپ
از جنس فلز پرمصرف -> آهنی
از دل پرسوز برآید -> آه
از علائم جمع فارسی -> ها
از غذاهای شیرازی -> قنبرپلو
از گل ها -> مینا
از وسایل حمام -> لگن
از وسایل گرمازا -> بخاری
اصفهان قدیم -> جی
بالای فرنگی -> آپ
بالای کوه -> کمرکش
بی صدا -> خاموش
پرحرفی -> وراجی
پسر -> پور
تخت پادشاهی -> اریکه
تعداد آیات سوره کوثر -> سه
تعمیر و اصلاح -> مرمت
جانور سمی -> رتیل
جمع اداره -> ادارات
جمع امام -> ائمه
جوهرلیمو -> اسیدنیتریک
چین و چروک پوست -> یرا
حالتی از آب -> بخار
حرف همراهی عرب -> مع
حس ها -> حواس
خالص -> ناب
خرسند و راضی -> قانع
خزانه دار -> خازن
خودروی کره ای -> دوو
خوش اقبال -> نیک اختر
درخت تسبیح -> یسر
دریای عرب -> یم
دورویی -> ریا
رود آرام -> دن
زبان -> لسان
سازگاری -> وفاق
سخت -> دشوار
سر -> راس
سرپرست جامعه اسلامی -> ولی
سوقات اصفهان -> گز
شهر آذربایجان شرقی -> میانه
شکل و قیافه -> ریخت
صدا -> آوا
طرف -> جهت
عملی در زراعت -> بوجاری
فیزیکدان آلمانی -> اتواشترن
فیلم ملاقلی پور -> هیوا
فیلمی از شورجه -> سی و سه روز
قدیمی -> کهنه
قوم مغول -> تاتار
گل سرخ -> رز
گودی -> عمق
گوهری سبز رنگ -> زمرد
مشک آب -> خی
معتقد به چیز -> قائل
مقابل آمدن -> رفتن
منجم -> اختری
نرده چوبی -> تارمی
نهادی در سازمان ملل متحد -> یونسکو
نوعی آرایه ادبی -> استعاره
نوعی پلنگ -> یوز
نوعی شیرینی -> تر
نوعی معادله ریاضی -> سهمی
همدستان -> شرکا
کتلت -> شامی
کشوری در بریتانیا -> ولز
کلام نهفته -> راز
کله -> سر